main img main img main img main img main img main img main img main img

Επικαιρότητα

 

Ο κόμβος «Επικαιρότητα» έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου