main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών».

Υπογράφηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λ.Χερσονήσου η εργολαβική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών» μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Χερσονήσου κ. Εμμανουήλ Πετράκη και του εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας «SMG TEXNIKH Ε.E.» κ. Σπυρίδων Μακράκη.

Το έργο προϋπολογισμού 661.615,00€ θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 17/2015 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και συνοπτικά περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής και διαμόρφωσης τόσο εσωτερικά του κτιρίου, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού καθώς επίσης και πλήρη ηλεκτρομηχανολογική και υδραυλική εγκατάσταση, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους δημότες μας.

Το κτίριο 202 που γίνονται οι παρεμβάσεις, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και παροπλισμένο, αναμένεται να στεγάσει Δομές και Υπηρεσίες που λειτουργούν στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου βελτιώνοντας τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα: Δημιουργούνται (34) θέσεις εργασίας (20 γραφεία) με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (συνεδριάσεων, κυλικείο, wc, χώρους αρχείου, αποθήκες κ.λπ.).

 Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών έχει οριστεί το διάστημα των έξι (6) μηνών ενώ η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου