main img main img main img main img main img main img main img main img

Σημαντικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασίας λυμάτων Παραλιακού Μετώπου δημοπράτησε ο Δήμος Χερσονήσου

Χερσόνησος, 24 Ιανουαρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σημαντικά Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασία λυμάτων Παραλιακού Μετώπου δημοπράτησε ο Δήμος Χερσονήσου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) προκήρυξε δημόσιους διαγωνισμούς για την εκτέλεσε των έργων:

 

α) «Αποχέτευση ακαθάρτων  και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός», Προϋπολογισμού: 7.955.000,00 Ευρώ

β) «Αποχέτευση ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών»,  Προϋπολογισμού: 6.478.000,00 Ευρώ

 

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ για το μεν πρώτο έργο στις 26-3-2013 και για το δεύτερο στις 19-03-2012.

 

Και τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» και από εθνικούς πόρους.

 ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου