Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας της Γ’ Φάσης της Τουριστικής Μελέτης που διενεργείται στον Δήμο Χερσονήσου για τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού

Χερσόνησος, 13 Φεβρουαρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας της Γ’ Φάσης της Τουριστικής Μελέτης που διενεργείται στον Δήμο Χερσονήσου για τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού.

 

Στα πλαίσια του έργου με θέμα: «Ο ρόλος του τουρισμού στην παραγωγική δομή  και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» και με βάση την υφιστάμενη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, γνωστοποιείται ότι η Γ φάση της μελέτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αντικείμενο της εν λόγω φάσης είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις τουριστικές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Χερσονήσου και εντάσσονται στην αναλυτική κατηγορία των Τουριστικά Χαρακτηριστικών Δραστηριοτήτων βάσει των διεθνών εννοιολογικών, μεθοδολογικών και κλαδικών προτύπων για την Τουριστική Στατιστική και τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού (ΔΛΤ).

Οφείλει ιδιαίτερα να τονιστεί το γεγονός ότι, στα αιτήματα που έχει καταθέσει επισήμως το ΕΡΕΔΟΛΟΤ σε μονάδες του ξενοδοχειακού κλάδου, για παροχή στοιχείων για είδη και ποσότητες προϊόντων που καταναλώθηκαν εντός των παραγωγικών μονάδων το 2012, έχουν ανταποκριθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με μονάδες των 5 & 4 αστεριών.

Ειδικότερα, έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα στοιχεία κατανάλωσης από μονάδες που συγκεντρώνουν στον Δήμο Χερσονήσου :

-     το 17 % των ξενοδοχειακών κλινών στην κατηγορία των 5*

-     το 9 % των ξενοδοχειακών κλινών στην κατηγορία των 4*

Εξαιτίας των μεγάλων μεγεθών σε κλίνες που εκφράζουν οι εν λόγω κατηγορίες, το αναφερόμενο δείγμα αντιπροσωπεύει βάσει των μητρώων που τηρεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) το 7% των συνολικών ξενοδοχειακών κλινών του Δήμου σε όλες τις  κατηγορίες.

Αποτέλεσμα αυτής της θετικής ανταπόκρισης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην ερευνητική διαδικασία είναι η συγκέντρωση προς αξιολόγηση και επεξεργασία ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων με υψηλό αναλυτικό περιεχόμενο για τα είδη (τρόφιμα, ποτά, χαρτικά, είδη καθαρισμού, ενέργεια κ.λ.π.), τις ποσότητες και όπου μεθοδολογικά δυνατόν την προέλευση των προϊόντων, ικανοποιώντας όλες τις δειγματοληπτικές προϋποθέσεις για την κατασκευή αξιόπιστων δεικτών κατανάλωσης προϊόντων ανά διανυκτέρευση. Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν τόσο τα ενεργοποιούμενα καταναλωτικά πρότυπα στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και το κυρίαρχο τουριστικό καταναλωτικό πρότυπο στο Δήμο Χερσονήσου ως προορισμό συνολικότερα.

Η αξία των συγκεντρωθέντων στοιχείων αναδεικνύεται από το γεγονός ότι :

-      ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης που ενεργοποιείται στον Δήμο Χερσονήσου λαμβάνει χώρα εντός των μονάδων 5* και 4* τόσο λόγω μεγέθους όσο και τρόπου οργάνωσης (οικονομίες κλίμακας).

-      τα ξενοδοχεία 5* και 4* αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ως κατηγορίες το 60% της συνολικής δυναμικότητας του Δήμου σε ξενοδοχειακές κλίνες και το 49% όλων των κλινών βάσει του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΟΤ – ΜΗΤΕ (ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, τουριστικές κατοικίες)

-     το μέγεθος του μέχρι στιγμής συγκεντρωθέντος δείγματος αναμένεται να διπλασιαστεί για κάθε επιμέρους κατηγορία, πράγμα που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στη προσέγγιση και αξιόπιστα δεδομένα για τις όποιες προτάσεις τουριστικής πολιτικής του Δήμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη προσπάθεια συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων γίνεται τόσο και στις λοιπές κατηγορίες του ξενοδοχειακού κλάδου όσο  και στις υπόλοιπες κατηγορίες των Τουριστικά Χαρακτηριστικών Δραστηριοτήτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, υπηρεσίες εστίασης, μεταφοράς επιβατών, ενοικίασης εξοπλισμού μεταφορών, τουριστικά γραφεία-πρακτορεία, δραστηριότητες πολιτιστικές - αθλητικές - αναψυχής, δραστηριότητες λιανικού εμπορίου).

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Προσδοκούμε ότι τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά το ύψος, τη διάρθρωση και τον βαθμό σύνδεσης της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγική δομή θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου του τουρισμού, γεγονός που θα παράσχει πολύτιμη πληροφόρηση για ορθολογικότερο σχεδιασμό τοπικών αλλά και περιφερειακών πολιτικών ενίσχυσης της παραγωγής και της απασχόλησης υπό συνθήκες παραγωγικής συρρίκνωσης λόγω οικονομικής κρίσης.»