main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην «Ώρα της Γης»

 

Γούρνες, 21 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην «Ώρα της Γης»

 

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στην πρωτοβουλία της WWF «Η Ώρα της Γης» για το 2013, και προτίθεται να συσκοτίσει 4 Δημοτικά Καταστήματα από 20:30 έως 21:30 το Σάββατο 23 Μαρτίου. Τα Δημοτικά Καταστήματα τα οποία θα συσκοτιστούν είναι:

 

 

 

 

1.  Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου

2.  Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών

3.  Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων

4.  Δημοτικό Κατάστημα Επισκοπής

 

 

 

 

Η φετινή καμπάνια της WWF εστιάζει στην ανταποδοτική συμμετοχή των Δήμων και των Πολιτών με τη δέσμευση : «Θα το κάνω Αν το Κάνεις».  Στα πλαίσια της συμμετοχής αυτής, ο Δήμος Χερσονήσου δεσμεύεται ΝΑ μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον Αστικό Οδικό Φωτισμό ΕΑΝ οι δημότες χαρίσουν ένα αντικείμενο που δεν χρειάζονται.  Η συλλογή των αντικειμένων θα γίνει κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενέργειας (τέλη Ιουνίου), κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Χερσονήσου  προς τους δημότες του. 

 

 

 

Η συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου είναι σε πλήρη συνάφεια με την εθελοντική του προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και τους ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και μείωση εκπομπών των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 25% έως το 2020 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια που έχει εκπονήσει. 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου