main img main img main img main img main img main img main img main img

Επίσκεψη Δημάρχου Χερσονήσου στο Εργοτάξιο του έργου αποχέτευσης

Χερσόνησος, 8 Απριλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Επίσκεψη Δημάρχου Χερσονήσου στο Εργοτάξιο του έργου αποχέτευσης


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γουβών κ. Νικόλαο Σταυρουλάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ κ. Κωσταντίνο Φιλιππάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ», επισκέφτηκε τα εργοτάξια κατασκευής του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ».


Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2:  «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» - Θεματική Προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύματα) του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. (Απόφ. 177600/14-04-2010 του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ).

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 10.978.112,53 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και αναλύεται:

 

-      Τμήμα Α (Δίκτυα αποχέτευσης) = 6.900.259,16 € + ΦΠΑ

-      Τμήμα Β (ΕΕΛ + 3ετής λειτουργία) = 4.077.853,37 €  + ΦΠΑ

(Το ποσό των 538.021,01 € είναι ο Προϋπολογισμός της τριετούς λειτουργίας και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη)

 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-09-2010

 

Με την υπ. αριθ. 180/2010 απόφαση της Οικονομικές Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, ανακηρύχτηκε η Τεχνική Εταιρία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» ως Ανάδοχος του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ» και εγκρίθηκε το αποτέλεσμα όλου του διαγωνισμού του έργου.

 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-12-2012 με συνολικό ποσό 9.750.291,88 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) (Μέση Έκπτωση 11,18%) και αναλύεται:

-      Τμήμα Α (Δίκτυα Αποχέτευσης) = 6.072.228,06 € + ΦΠΑ (12% Έκπτωση)

-      Τμήμα Β (ΕΕΛ)  = 3.678.063,82 + ΦΠΑ ( 9.80 % έκπτωση)

(Το ποσό των 503.820 € αφορά στην τριετή λειτουργία και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη).

 

Επίσης σε προγενέστερο χρόνο είχε χρηματοδοτηθεί το υποέργο 2 (ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) με ποσό 198.000 €.

 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, δηλαδή μέχρι στις 7-6-2014. Από την επιτόπια επίσκεψη προέκυψε, ότι οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του έργου και η πρόοδος του έργου είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου