main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόταση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση- Ανάδειξη υφιστάμενου μονοπατιού στο Καλό Χωριό Δ.Ε. Γουβών» στο Πρόγραμμα LEADER

Χερσόνησος, 18 Απριλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Πρόταση  ένταξης του έργου «Αποκατάσταση- Ανάδειξη υφιστάμενου μονοπατιού στο Καλό Χωριό Δ.Ε. Γουβών» στο Πρόγραμμα LEADER


Πρόταση για την υλοποίηση του έργου, κατέθεσε μεταξύ άλλων, ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του της 2ης προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ Υπομέτρο L323: «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1: «Βελτίωση- σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας», με στόχο  αφενός την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της περιοχής, δημιουργώντας διέξοδο εκτόνωσης και αναψυχής στους κατοίκους της, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του κοινού και αφετέρου την δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, με αντίκτυπο στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

 

 Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η προτεινόμενη παρέμβαση αναδεικνύει και βελτιώνει το παλαιό μονοπάτι που οδηγεί στο ύψωμα, όπου υφίσταται ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού. Συμβάλει στην προσβασιμότητα της περιοχής, επιδιώκοντας κυρίως τη δημιουργία των υποδομών για την ανάπτυξη ήπιων μορφών (εναλλακτικού) τουρισμού, μέσω της οποίας αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου