Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για τον Υγρότοπο Μαλίων

 

 

 

Χερσόνησος, 24 Απριλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για τον Υγρότοπο Μαλίων

 

Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα – συνάντηση εργασίας με τίτλο : «Δυνατότητες, περιορισμοί και προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του Υγροτόπου Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής».  Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 από τις 08:00 - 15:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του  Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων (25ης Μαρτίου και Γιαμπουδάκη, Μάλια).

 

Ο υγρότοπος του Έλους Ποταμού Μαλίων αποτελεί ένα πολύτιμο και προστατευόμενο παράκτιο οικοσύστημα, η ορθολογική διαχείριση του οποίου αποτελεί πρόκληση για τη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και της αναγκαίας στροφής  σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.   Η ημερίδα αυτή είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να τεθεί μια ενιαία βάση για τα μελλοντικά βήματα διαχείρισης του υγροτόπου.  Στην συνάντηση εργασίας, με τη βοήθεια των γνώσεων και της εμπειρίας των στελεχών αρμοδίων υπηρεσιών αλλά και των απόψεων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θα εκτιμηθούν οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και οι προοπτικές για την υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδίου προστασίας/διαχείρισης του υγροτόπου Μαλίων.

 

Η σύνοψη των εκτιμήσεων αυτών θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην Δημοτική Αρχή  για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του υγροτόπου των Μαλίων.