ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΜΑΛΙΩΝ

 

Χερσόνησος, 13 Σεπτεμβρίου 2012

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την υλοποίηση του υποέργου «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων»

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 11/9/2012 προχώρησε στη λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του Υποέργου:  «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων», συνολικού ύψους 13.439,82 ευρώ, σε συνέχεια της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» της πράξης «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων».

 


Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει:

 

 

  • ενέργειες, όπως έκδοση ενημερωτικού υλικού,
  • σχεδίαση και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με φωτογραφίες και πληροφορίες για τα είδη χλωρίδας και πανίδας
  • δημιουργία ηλεκτρονικού ορνιθολογικού οδηγού και
  • διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου για τη σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και την ανάγκη προστασίας του από ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκτέλεση της εργασίας «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων» και την ανέθεσε στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, Κοινωφελές Ίδρυμα.

 


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η προστασία του Υδροβιοτόπου Μαλίων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής διότι ο χώρος αυτός είναι ζωτικός φυσικός πόρος για την περιοχή του Δήμου όχι μόνο από οικολογική, αλλά και από τουριστική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χερσονήσου καθώς και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.»

 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΝΑΣ ΜΑΛΙΩΝ