main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου με τους Βουλευτές του Ν. Ηρακλείου για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης

Γούρνες, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου με τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης

 

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, προγραμματίζει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συνάντηση με τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να εξειδικευτούν οι επιμέρους πτυχές του προγράμματος, να καταγραφούν τα προβλήματα της περιοχής και κυρίως να αποφασιστεί ο τρόπος ανάδειξης και επίλυσής τους.

 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

 

 • Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Έργα Μεταφορών, Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Ανάπτυξη μεταφορικού μέσου σταθερής τροχιάς
 • Φράγμα Αποσελέμη
 • Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό)
 • Υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Χερσονήσου
 • Πιστοποίηση του Δήμου Χερσονήσου ως «Πράσινου Δήμου»
 • Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία Δημοτικού Ταμιευτηρίου
 • Εξεύρεση συμπληρωματικών οικονομικών πόρων. Εξασφάλιση χαμηλότοκων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
 • Διοικητική Εξυπηρέτηση Πολιτών. Διατήρηση των υφιστάμενων δομών Δημόσιων Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου, για λόγους αναπτυξιακούς και εξυπηρέτησης των πολιτών (ΙΚΑ, ΔΥΟ, Ειρηνοδικείο, Αστυνομικό Τμήμα κ.ά.)

copyright © Δήμος Χερσονήσου