ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ WWF ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PROJECT Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χερσόνησος, 2 Νοεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ WWF ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PROJECT Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η θέσπιση της Ερευνητικής Εργασίας στις τάξεις Α και Β του Λυκείου, αποτελεί ευκαιρία για την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα να ασχοληθεί με θέματα που απασχολούν την κοινωνία σε επίπεδο τοπικό και μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση, ως μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο της έρευνας.  Τα θέματα τα οποία τίθενται προς έρευνα από τους μαθητές της Α’ ή Β’ Λυκείου μπορεί να είναι:

  • Περιβαλλοντικά
  • Κοινωνικά
  • Πολιτισμικά
  • Τεχνολογικά κ.α.

Μέσα σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, 17 μαθητές της Β’ τάξης Λυκείου του ΓΕΛ Επισκοπής, αποφάσισαν να εξερευνήσουν και να αποτυπώσουν ψηφιακά τους υγρότοπους του Δήμου Χερσονήσου.  

 

Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργώντας με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω του «Επιχειρησιακού του Προγράμματος 2011-2014» σχεδιάζει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία των υγρότοπων που βρίσκονται στην περιοχή του (Δράση 1.5.2) εστιάζοντας στην Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας τους και την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του κοινού.  Ο Δήμος Χερσονήσου κατάφερε να εντάξει στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» την πράξη «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγρότοπου Μαλίων» με στόχο την προστασία του υγρότοπου από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του.

 

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κομμάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες. Ιδρύθηκε το 1990 και η αποστολή του είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να εμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Από το 2004 έχει απογράψει το σύνολο των υγρότοπων των νησιών της Ελλάδας και έχει προωθήσει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία τους. Στην Κρήτη δραστηριοποιείται έντονα από το 2008 έχοντας εγκαταστήσει το γραφείο του προγράμματος “προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας” και το  “Δίκτυο εθελοντών για την παρακολούθηση των υγρότοπων της Κρήτης”.

 

Με γνώμονα την προστασία των υγρότοπων του Δήμου Χερσονήσου, προέκυψε η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, του WWF Ελλάς και της Β’ τάξης ΓΕΛ Επισκοπής.  Υπηρεσιακό στέλεχος από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου ενημέρωσε χθες (31/10/2012) τους μαθητές για τις δράσεις προστασίας των υγρότοπων εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου.  Στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας θα γίνουν οι εξής δράσεις:

  • Επίσκεψη των μαθητών στον Υγρότοπο των Μαλίων και την εκβολή του Αποσελέμη και ενημέρωση από ερευνητές του WWF Ελλάς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Χερσονήσου
  • Συνέντευξη του κ. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα, Αντιδημάρχου υπεύθυνου για το Περιβάλλον από τους μαθητές με θέμα τις πολιτικές αποφάσεις και τον προγραμματισμό δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος  εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου
  • Ψηφιακή αποτύπωση της βιοποικιλότητας των υγρότοπων Ποταμού Μαλίων και  εκβολής  Αποσελέμη από τους μαθητές και έκθεση των φωτογραφιών τους
  • Ανάρτηση ψηφιακού υλικού, των αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων  και προτάσεων των μαθητών στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου
  • Συμμετοχή των μαθητών στις ημερίδες που θα διοργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου το 2013 στα πλαίσια του Β’ Υποέργου της πράξης «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγρότοπου Μαλίων».
  •    

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε:  "Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Xερσονήσου 2011-2014, η προστασία των υγρότοπων (Δράση 1.5.2.) είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.  Οι υγρότοποι του Ποταμού Μαλίων και του Αποσελέμη είναι  ζωτικοί φυσικοί πόροι για την περιοχή του Δήμου όχι μόνο από οικολογική άποψη, αλλά και από οικονομική, τουριστική και πολιτιστική.  Η προστασία της βιοποικιλότητας τους πρέπει να αποτελέσουν μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Χερσονήσου. Η συνεργασία του Δήμου με το Γενικό Ενιαίο Λύκειο Επισκοπής και το WWF Ελλάς,  θα βοηθήσει  στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών  της ευρύτερης περιοχής του Δήμου,  της οποίας το όφελος θα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα  ως προς την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος."

 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΑΛΙΩΝ