main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής»

 

Χερσόνησος, 23 Νοεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Νοεμβρίου 2012 και μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου, αποφάσισε την  έγκριση της  υπ’ αριθμ. 33/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής» και την υποβολή πρότασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής», στην Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του εγκριθέντος Ο.Σ.Α.Π.Υ. του Δήμου Χερσονήσου.

 

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει εργασίες επιστρώσεων οδών εντός του οικισμού Επισκοπής, οι οποίες προβλέπονταν σε παλαιότερη συνολική μελέτη αναβάθμισης του οικισμού Επισκοπής, εγκεκριμένης από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες επιστρώσεων στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου, καθώς και πλησίον του παλαιού Δημοτικού καταστήματος.

 

Πριν την τελική επίστρωση των δρόμων, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων, με νέες πλαστικές σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 3ης γενιάς,  καθώς και αντικατάσταση των αντίστοιχων παροχών, συνδέσεων και φρεατίων.

 

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (με ΦΠΑ) και θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΟΣΑΠΥ. Την επίβλεψη θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου. Ο ανάδοχος θα προκύψει από ανοιχτό διαγωνισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου