main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Χερσόνησος, 19 Δεκεμβρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Σε εφαρμογή εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου εξεδόθη η αριθ. 47497/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, για το συμψηφισμό οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συμψηφισμός γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και αφορούν αποδόσεις προς τους Δήμους για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Στις ρυθμίσεις της εν λόγων ΚΥΑ συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος συμψηφίζει το ποσό κύριας οφειλής α) 227.168,45 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 5.318,67 € προς το ΙΚΑ Λιμένα Χερσονήσου και θα λάβει το ποσό των 39.647,70  € ως υπόλοιπο της Δ’ δόσης.

 

Με την εξέλιξη αυτή οι 31 Δήμοι της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στην ΚΥΑ και οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε:

«Με την έκδοση της ΚΥΑ και το συμψηφισμό των οφειλών των Δήμων που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση αυτή και αφορούν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τακτοποιείται μια σοβαρή φορολογική και διαχειριστική εκκρεμότητα από χρέη του παρελθόντος και καθίστανται φορολογικά ενήμεροι οι Δήμοι αυτοί που επέλεξαν, με τη βούλησή τους να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή και να τους παρακρατηθεί χρηματικό ποσό από τα οφειλόμενα του κράτους προς αυτούς. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οι «κόκκινοι Δήμοι», οι υπερχρεωμένοι. Δεν ισχυρίζομαι ότι τα οικονομικά του Δήμου μας είναι ανθηρά, όπως και όλων των ΟΤΑ της χώρας, αλλά η παραπάνω θέση είναι αναληθής και στηρίζεται σε λανθασμένη νομική βάση. Οι Δήμοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, αντί να εισπράξουν το σύνολο των οφειλομένων προς αυτούς ποσά από το κράτος, επέλεξαν μέρος αυτού να το συμψηφίσουν με οφειλές τους προς το Κράτος, για να έχουν φορολογική ενημερότητα και λειτουργική κινητικότητα. Θυμίζω την άκαιρη και αυθαίρετη δέσμευση του προσωπικού μου ΑΦΜ στο παρελθόν από το Υπουργείο Οικονομικών για χρέη των πρώην Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο.


Η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη , ότι με την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομικής διάταξης (ΚΥΑ) διευκολύνουμε τον οικονομικό προγραμματισμό των δήμων που είναι υπερχρεωμένοι είναι ατυχής και αναληθής γιατί τα ποσά που διατίθενται για τον συμψηφισμό αποτελούν οφειλόμενους πόρους του Κράτους προς τους Δήμους. Είναι παρανόμως υπεξαιρεθέντα χρηματικά ποσά προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι το έτος 2008, όπως αναγνώρισε ο νόμος 3756/2009. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ απέστειλα ήδη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Κ. Ασκούνη».

 

 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου