main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή Δημοσίων Συμβάσεων Προμήθειας Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων και Τριών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Προϋπολογισμού 1.054.110 €

 

 

 

Χερσόνησος, 10  Ιουνίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Υπογραφή Δημοσίων Συμβάσεων Προμήθειας Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων και Τριών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Προϋπολογισμού 1.054.110 €


Υπεγράφησαν σήμερα Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη δύο συμβάσεις προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

 

1. «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων», ποσό σύμβασης 404.670,00 €, ανάδοχος Αφοι ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.

2. «Προμήθεια Τριών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ποσό σύμβασης 649.440,00 €, ανάδοχος Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Κατά την υπογραφή των συμβάσεων παρόντες ήταν εκ μέρους των αναδόχων ο κ. Νίκος Ξευγένης, εκπρόσωπος της Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ο κ. Αριστοτέλης Σίβρης εκπρόσωπος της ΣΙΒΡΗ ΟΕ, εκ μέρους του ΦοΔΣΑ Βορείου Πεδιάδος ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Αργυράκης και στελέχη του.


Οι παραπάνω συμβάσεις αποτελούν υποέργα της εγκεκριμένης Πράξης «Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης Απορριμμάτων» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 302909, η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

 

Η χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ €, του ΦΟΔΣΑ βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής της.

 

Σήμερα συμβασιοποιήθηκαν δύο υποέργα της παραπάνω πράξης :

Το  πρώτο υποέργο  με τίτλο  «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων» συνολικής δαπάνης 404.670 € . Ο ειδικός αυτός εξοπλισμός θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη παρέμβαση του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ σε όλο το φάσμα των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων .

 

Με την υλοποίηση της σημερινής σύμβασης ο φορέας θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται όλα τα είδη των ογκωδών απορριμμάτων, οποιουδήποτε υλικού.

 

Η παρέμβαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική , δεδομένου ότι τα απορρίμματα αυτά δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούν στις μονάδες ΧΥΤΑ , επειδή ελαττώνουν δραστικά την χωρητικότητα τους   και κατά συνέπεια τον χρόνο ζωής τους.

 

Μέχρι σήμερα τα ογκώδη απορρίμματα (όπως είναι τα έπιπλα από ξύλο , μέταλλο, πλαστικό , τα στρωματά , ελαστικά , υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ), τα βρίσκουμε σε μικρούς ΧΑΔΑ της ενδοχώρας, αυθαίρετα εναποτεθέντα.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τον Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ απαντώντας στις ανάγκες των δημοτών του και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του, οργανώνει ένα σύστημα διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων τα οποία συλλέγονται  μέσω των υφιστάμενων σταθμών ανακύκλωσης (green points). Σήμερα λειτουργούν δύο δομές : μία στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων και μία στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής, ενώ βρίσκεται σε φάση κατασκευής η νέα δομή στην δημοτική ενότητα Χερσονήσου.

 

Το δεύτερο υποέργο με τίτλο :   «Προμήθεια Τριών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»  συνολικής δαπάνης 649.440 € .


Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του συστήματος αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων , πρόκειται να μειώσουν τουλάχιστον 20 % το κόστος αποκομιδής , ελαττώνοντας τις απαραίτητες διαδρομές των απορριμματοφόρων .

 

Η παρέμβαση στο σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης πόρων , στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου της  περιοχής και τέλος βελτιώνει την ποιότητα λόγω της αυξημένης χωρητικότητας του συστήματος μεταφοράς .

 

Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τον    Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ πρωτοπορεί πάντα στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην διαχείριση όλων των ειδών των απορριμμάτων , σε εφαρμογή της πολιτικής της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην διαχείριση των ρύπων,προσφέρει νέες προοπτικές, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή , η οποία φιλοξενεί την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας μας "τον τουρισμό " σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία .

 

Ο ειδικός εξοπλισμός που θα παραληφθεί στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων , είναι ο πρώτος του είδους του που εγκαθίσταται στην Περιφέρεια Κρήτης και θα συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Περιφέρεια.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

 

«Ένα σημαντικό βήμα στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Χερσονήσου με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ , πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή δύο συμβάσεων προμήθειας ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης. Προσδοκούμε πολύ σύντομα, μετά την έγκριση της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ Κρήτης) να προτείνουμε για ένταξη και να υλοποιήσουμε το συνολικό μας πρόγραμμα Ολικής Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με την κατασκευή των μονάδων Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.»


Ο Περιφερειάρχης κ.Στάυρος Αρναουτάκης δήλωσε:

 

"Συγχαίρω το ΦοΔΣΑ , το δήμο Χερσονήσου και ιδιαίτερα το Δήμαρχο διότι ένα σημαντικό έργο που είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας πρωτοπόρος Δήμος και θα είναι από τους πρώτους Δήμους που θα ενταχθεί και στο νέο σχεδιασμό της Ορθολογικής Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων μέσα από την πρόσκληση που πολύ σύντομα θα απευθύνομε σαν Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει με το Δήμο Χερσονήσου και με όλους τους Δήμους της Κρήτης πολύ καλή συνεργασία για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, είμαστε πολύ κοντά στην τελική λύση και φιλοδοξούμε να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που θα λύσει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Επίσης πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να εγκρίνομε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και  δίκτυα αποχέτευσης σε ολόκληρη την Κρήτη. Τα έργα αυτά αναβαθμίζουν το περιβάλλον, δίνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους αλλά και ποιοτικότερο τουρισμό. Στηρίζομε πάντοτε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Χερσονήσου και στόχος μας είναι να ενταχθούν τα έργα αυτά στο σχεδιασμό της Περιφέρειας.»

 

Δείτε εδώ το βίντεο από την υπογραφή των συμβάσεων


http://www.youtube.com/watch?v=fuWc2Iz4DJc


 

copyright © Δήμος Χερσονήσου