main img main img main img main img main img main img main img main img

Τοπική νομοθετική πράξη του Δ. Σ. Χερσονήσου για τον κανονισμό λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χερσόνησος, 11  Ιουνίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Τοπική νομοθετική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για τον κανονισμό λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Εγκρίθηκε για τη νομιμότητα της μια σημαντική διοικητική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, η οποία αφορά τον κανονισμό λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Χερσονήσου.

 

Η αριθ. 89/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εγκριτική 6033/29-05-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, διασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των οικισμών του Δήμου και προσδιορίζει τους όρους και τις ώρες λειτουργίας της μουσικής στα καταστήματα που λειτουργούν στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του. Έχει διττό σκοπό αφενός να θωρακίσει τη δημόσια υγεία, και αφετέρου, να κατοχυρώσει την οικονομική ελευθερία και να διευκολύνει τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε:

 

«Αποτελεί σταθερή επιδίωξη και πολιτική της σημερινής Δημοτικής Αρχής, το κυρίαρχο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να αξιοποιεί το ισχύον νομικό πλαίσιο και να εκδίδει τοπικές νομοθετικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζει βασικές πλευρές της καθημερινότητας του πολίτης, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης του ζωτικού χώρου των πολιτών.»

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου