main img main img main img main img main img main img main img main img

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Χερσόνησος, 17  Ιουνίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

 

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το νέο σχέδιο φέρνει αρκετές αλλαγές και αίρει πολλούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα για τις τουριστικές επενδύσεις. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει και για την τουριστική ανάπτυξη.

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου