main img main img main img main img main img main img main img main img

Συναντήσεις και επαφές Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για σοβαρά θέματα που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης είχε σειρά συναντήσεων, συνεργασιών και επαφών με υπηρεσίες αρμόδιες για την επίλυση σοβαρών θεμάτων που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα:

 

1.    2η Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 • Διεκπεραίωση προσυμβατικού ελέγχου συμβάσεων μελετών
 • Προώθηση διαδικασίας έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών (ΧΕΠ)
 • Συνεννόηση και συνεργασία για τη διασφάλιση και βελτίωση της υφιστάμενης καλής συνεργασίας των δύο φορέων

 

2.       Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών

 • Επίσπευση της διαδικασίας νομιμοποίησης κοινωφελών έργων του Δήμου στη ζώνη αιγιαλού, κατά την ισχύουσα νομοθεσία βάσει της μελέτης που έχει υποβάλλει ο Δήμος
 • Καθορισμός τιμής μονάδος των απολλοτριούμενων ακινήτων των έργων του ΒΟΑΚ «Γούρνες-Χερσόνησος», προϋπολογισμού 85 εκ. €
 • Συνεννόηση για την έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης από το Δήμο των  τμημάτων αιγιαλού-παραλίας για το έτος 2012

 

3.       ΕΥΔΕ Φράγμα Αποσελέμη

 • Όροι και προϋποθέσεις μετεγκατάστασης Οικισμού Σφενδυλίου
 • Προτάσεις του Δήμου για ένταξη στην συμπληρωματική και τελική εργολαβική σύμβαση (υπό δημοπράτηση) για την ολοκλήρωση του έργου
 • Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ποταμιών από τις γεωτρήσεις του Δήμου στο Αβδού
 • Οριστική χάραξη και συνέχιση εργασιών για τον παραλίμνιο δρόμο
 • Βελτίωση διατομής και αντιμετώπισης καταπτώσεων πρανών των Επαρχιακού Δρόμου Ποταμιές-Αβδού
 • Μονάδες βιολογικών καθαρισμών και κατασκευή αποχετευτικών δικτύων Οικισμού Λαγκάδας που επηρεάζουν το φράγμα Αποσελέμη
 • Συνεννόηση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων, Οικισμού Σφενδυλίου

 

4.       ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ

 • Προσβάσεις Μαλίων με το τμήμα του ΒΟΑΚ «Σταλίδα-Μάλια»
 • Υποβολή μελετών  στο Δ1 του ΥΠΟΜΕΔΙ για το έργο του κόμβου Σταλίδας-Μοχού
 • Κόμβος Κοκκίνη Χάνι και Κόμβος Καρτερού

 

5.       Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης

Συζήτηση και οριστικοποίηση τω δράσεων που θα εμπεριέχονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), των οποίων η έγκριση πρόκειται να γίνει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2012

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου