main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Δημάρχου Χερσονήσου στη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ περί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Οροπεδίου Λασιθίου

 

 

Χερσόνησος , 27 Ιουνίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Δημάρχου Χερσονήσου στη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ  περί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου


Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει αναλάβει μια πιλοτική μελέτη για την περιοχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο να καταστεί το Οροπέδιο Λασιθίου μοντέλο ανάπτυξης ορεινής περιοχής στη Μεσόγειο.

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της μελέτης από τους εμπειρογνώμονες του διεθνούς και καταξιωμένου οργανισμού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση προκειμένου να παρουσιαστούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη. Στη συνάντηση  παρέστησαν ο Βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου και συμμετείχαν οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ κκ Alain Dupeyras, Neil McCallum και Paolo Grigolli, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Μηλιαράς, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης,  το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού κ. Χάρης Ροδιτάκης, οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου Χερσονήσου και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης  στην τοποθέτησή του ανέφερε:


«Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την περιοχή του Λασιθίου γιατί θα  αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης μελέτης από έναν  παγκόσμιο Οργανισμό αρμόδιο για  την ανάπτυξη. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί  φυσική προέκταση του Δήμου Χερσονήσου και αντιμετωπίζεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής εφαρμογής της πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (ΒΙ.Τ.Α.). Η θέση του Τουρισμού στο σύνολο του  σχεδιασμού μας  είναι κεντρικής σημασίας. Συνδέεται  με καινοτόμες πρακτικές διοίκησης και δράσεις που εστιάζουν όχι απλά στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος αλλά και στην  αξιοποίηση, στην προστασία του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής μας, στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της και στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την κοινωνία μας που έχει απόλυτη ανάγκη τη συνοχή.


Πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη  πρόταση του Δήμου Χερσονήσου που είναι στοχευμένη στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη  θέτει τους ειδικούς στόχους που αφορούν στον περιβαλλοντικό – φυσικό, στον οικονομικό,  στον κοινωνικό  - πολιτισμικό τομέα, στον τομέα της εξωστρέφειας και του σύγχρονου business marketing  και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την εκπόνηση της μελέτης ανάπτυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου  από τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ».

copyright © Δήμος Χερσονήσου