Ενημέρωση για τα Πολεοδομικά Θέματα του Δήμου Χερσονήσου

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

 • Δ.Ε. Γουβών: Το ΣΧΟΟΑΠ εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 787/05-02-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 60ΑΑΠ/26-2-2010.
 • Δ.Ε. Επισκοπής: Η πρώτη φάση του Γ.Π.Σ. Δήμων Αρχανών, Καζαντζάκη και Επισκοπής παραδόθηκε το 2004. Το Β2 στάδιο παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2009. Aπό τους μελετητές ζητήθηκε η λήξη της σύμβασης. Με το 168546/25-5-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ ζητείται να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μέχρι 30-6-2012 γιατί ανήκει στα έργα που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2012. Για να είναι δυνατή η δημοσίευση μέχρι 30-6-2012, συμφωνήθηκε με την Δ/νση ΠΕΧΩΣ ότι άμεσα πρέπει να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. (α) ότι συμφωνεί με τη έκδοση τριών διακριτών αποφάσεων έγκρισης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για τις περιοχές των πρώην δήμων και (β) για τις προτάσεις του δήμου επί της μελέτης (γίνεται επεξεργασία από την Τ.Υ.. Επίσης πρέπει να εκπονηθεί μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την 37691/2007 απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Άμεσα πρέπει επίσης να γνωμοδοτήσουν και οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων.
 • Δ.Ε. Χερσονήσου: Το Γ.Π.Σ. Χερσονήσου ανατέθηκε το 1988 από τη νομαρχία Ηρακλείου. Το 2009 παραδόθηκε η Β’ φάση και ζητήθηκε η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης από το Δήμο Χερσονήσου λόγω έλλειψης πιστώσεων από τη Νομαρχία, ωστόσο δεν έχει καθοριστεί το ακριβές αντικείμενο.
 • Δ.Ε. Μαλίων: Το Γ.Π.Σ. Μαλίων εγκρίθηκε με την 7050/2004 απόφαση υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171Δ/1-3-2004. Έχει γίνει αίτημα για την προσθήκη της χρήσης «καφετέρια» σε τμήμα της «γενικής κατοικίας».

Το Γ.Π.Σ. Σταλίδας εγκρίθηκε με την 50281/2401/8-5-2002 απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 443Δ/28-5-2002. Οι χρήσεις γης μεταξύ παλαιάς εθνικής και παραλιακής οδού Σταλίδας τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. του ΦΕΚ 442/10-10-2008

Πολεοδομικές μελέτες

Δημοτική Ενότητα Γουβών

 

 • Οικισμός Καρτερού: Η μελέτη βρίσκεται στη Β’ Φάση (στάσιμη επί 8 έτη). Η σύμβαση που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης λύθηκε με την υπ’ αρ.1351/1008/12-03-11 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Θα πρέπει να γίνει ανάθεση αποπεράτωσης της μελέτης, οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής, σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και ΣΜΠΕ.

 

Έκταση

217 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

5.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

6.500,00 €

Οριοθέτηση ρέματος

5.000,00 €

Β2 φάση Π.Μ.

16.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

68.000,00 €

 

 • Οικισμοί Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου:  Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και για την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ απαιτείται η σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.

 

Έκταση

1729 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

39.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

52.000,00 €

Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

28.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

536.000,00 €

 

 • Οικισμός Γουρνών: Η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Γουρνών εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 22566/27-5-2005 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 840/Δ’/5-8-05. Η σύμβαση με τίτλο «Αποτύπωση, κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών» υπογράφηκε στις 5-8-2009 μεταξύ Δήμου Γουβών και της αναδόχου εταιρείας ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Με την τρίτη και τελευταία ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της σύμβασης και ο μελετητής προχωράει στη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Επειδή η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε από αναρμόδιο όργανο (απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ) κατατέθηκε αίτημα στο ΥΠΕΚΑ για  την έγκριση της μελέτης με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3937/2011. (περ. 1370 στρ)
 • Οικισμός Κάτω Γουβών: Η μελέτη βρίσκεται στο ΥΠΕΚΑ και μέχρι πρόσφατα δεν ήταν χρεωμένη σε κανένα υπάλληλο – μετά από παρέμβαση του δήμου χρελωθηκε στην κ. Παπαδοπούλου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται η σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και η οριοθέτηση του ρέματος μεταξύ των ρεμάτων 1 και 3 του οικισμού.

 

Έκταση

2050 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

68.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

92.000,00 €

Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

120.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

640.000,00 €

 

Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου

 

 • Ρυμοτομικό σχέδιο Λιμένος Χερσονήσου: Εγκρίθηκε με την Τ.Υ. 26421 απόφαση νομάρχη Ηρακλείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 20Δ/15-1-1979. Δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής – Γίνονται τοπικά πράξεις αναλογισμού.

 

 • Η σύμβαση για την επέκταση και αναθεώρηση στον Λ.Χερσονήσου υπογράφηκε το 1990. Η κτηματογράφηση έγινε το 1994. Η διορθωμένη Β’ φάση παραδόθηκε το 1996. Η σύμβαση είναι ανενεργή. Απαιτείται να τοποθετηθούν οι ισχύουσες γραμμές αιγιαλού και παραλίας στα τοπογραφικά διαγράμματα του οικισμού. Επίσης απαιτείται οριοθέτηση κάποιων ρεμάτων. Και η πρόβλεψη της επέκτασης σε Γ.Π.Σ.

Έκταση

675 (παλιό) +545(νέο) = 1120 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

14.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

18.000,00 €

Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

200.000,00 €

 Β2 φάση Π.Μ.

45.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής (νέο)

170.000,00

 •  

 

 • Ρυμοτομικό σχέδιο Ανάληψης: Συμπληρωματική κτηματογράφηση έγινε το 2004. Η σύμβαση του αναδόχου με τη νομαρχία Ηρακλείου υπογράφηκε στις 27-2-1998. Το 2006 ζητήθηκε από το δήμο Χερσονήσου να προχωρήσει στην απαιτούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Το 2007 δόθηκαν οδηγίες στον ανάδοχο για τη διόρθωση της Β’ φάσης οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Επίσης δεν έχει γίνει η απαιτούμενη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Οι μελετητές συνταξιοδοτήθηκαν και η σύμβαση λύθηκε με την 9430/10/2-2-2011 απόφαση αντιπεριφερειάρχη.
 •  
 •  

Έκταση

772 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

16.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

22.000,00 €

Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

269.000,00 €

 Β2 φάση Π.Μ.

58.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

240.000,00 €

Δημοτική Ενότητα Μαλίων

 

 • Ρυμοτομικό σχέδιο Μαλίων: Η κτηματογράφηση έγινε το 1990. Η πολεοδομική μελέτη ανατέθηκε από το νομαρχιακό συμβούλιο Ηρακλείου στις 5-9-1989 στο μελετητικό γραφείο Αν. Μπαμιεδάκη, Αν. Χουρδάκη, Κ. Αλιφιεράκη, Ιω. Δαμιανάκη, Γ. Πασχαλίδη. Έχει εκπονηθεί μέχρι το Β’ στάδιο η τρίτη ανάρτηση έγινε το Φεβρουάριο του 1999 και δεν έχει εγκριθεί. Η σύμβαση είναι ανενεργή. Έχει γίνει αποτύπωση των ρεμάτων ωστόσο με το 14084/2005 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ ζητείται μερική αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης ώστε: α) να καλυφθούν οι ανάγκες για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γ.Π.Σ. β) να συμφωνεί με τις διατάξεις περί ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας (δεν απαιτούνται ενέργειες), γ) να συμφωνεί με τις διατάξεις περί αποστάσεων από τα κοιμητήρια (έχουν γίνει ενέργειες) δ) ανάλογα με την ενδεχόμενη νέα δόμηση σε προβλεπόμενους από το ρυμοτομικό κοινόχρηστους χώρους, ε) επιπλέον απαιτείται να αποδειχτεί η επάρκεια των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων που έχει κατασκευαστεί (Παυλίδης). Η κτηματογράφηση είναι απαρχαιωμένη και η πολεοδόμηση απαιτείται να επεκταθεί σε οικισμούς που προϋφίστανται του 1980 (Αγ. Πνεύμα, Μεταμόρφωση, Άγιος Δημήτριος και Αγία Πελαγία) και έχουν ενσωματωθεί με τα Μάλια καθώς και στην πυκνοδομημένη περιοχή βόρεια της εθνικής έως τα όρια της Σταλίδας.

 

 

 

Υπάρχουσα Π.Μ.

Έκταση

1454 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

32.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

42.000,00 €

Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων

??230.000,00 €

 Β2 φάση Π.Μ.

??90.000,00 €

Νέα κτηματογράφηση

170.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

450.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Οικιστική περιοχή εκτός Π.Μ.

Έκταση

2000 στρ

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

44.000,00 €

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

58.000,00 €

Πολεοδομική Μελέτη

730.000,00 €

Νέα κτηματογράφηση

235.000,00 €

Πράξη Εφαρμογής

620.000,00 €

 

 • Ρυμοτομικό σχέδιο Σταλίδας: Η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την 4030/3056 απόφαση νομάρχη Ηρακλείου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 493Δ/25-7-1991. Η κτηματογράφηση έχει γίνει πριν το 1990. Η πράξη εφαρμογής ανατέθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στην σύμπραξη Εμμ. Μουτσόπουλος, Επαμ. Σαρρής, ωστόσο δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως λόγω απαιτούμενων τροποποιήσεων εξαιτίας α) νέας χάραξης αιγιαλού β) ενστάσεων ιδιωτών γ) οριοθέτησης ρεμάτων. Η σύμβαση είναι ανενεργή. Είναι δυνατόν ωστόσο να γίνει πράξη εφαρμογής τμηματικά όπου δεν υπάρχουν κωλύματα.

 

Έκταση

1005 στρ

Πράξη Εφαρμογής (πλην ΟΤ αιγιαλού και ενστάσεων) *(εξ αρχής)

*310.000 €

Τροποποίηση Πολ. Μελ.

Σταλίδας λόγω αιγιαλού και ενστάσεων

??

 

 • Επέκταση Σταλίδας: Η κτηματογράφηση ολοκληρώθηκε το 2006. Η σύμβαση για την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και έχει ήδη παραδοθεί η Α φάση στις 28-2-1011. Απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση για την επέκταση της υπάρχουσας οριοθέτησης ρεμάτων μέχρι τον ΒΟΑΚ και την διευθέτηση ρεμάτων στο ισχύον σχέδιο Σταλίδας (Τοπογραφικά, Υδραυλικά, Περιβαλλοντικά)
 •  

Έκταση

850 στρ

Συμπληρωματική σύμβαση για ρέματα (συμπεριλαμβανομένης οριοθέτησης – διευθέτησης, ΣΜΠΕ, στο σύνολο της Σταλίδας) – υπάρχει στον προϋπολογισμό

142.350,38

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 

 

Σταύρος Κασωτάκης

Πολιτικός Μηχ/κός

Οι συντάξαντες

 

 

 

Κριτσωτάκη Χριστοθέα – Μεϊντάνη Άννα

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών