main img main img main img main img main img main img main img main img

Παρέμβαση Δημάρχου Χερσονήσου γαι τα Ε.Δ.Χ. Αυτοκίνητα

Παρέμβαση Δημάρχου Χερσονήσου για τα Ε.Δ.Χ. Αυτοκίνητα

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων

 

             Στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά την ημερήσια διάταξη 2 - 4/04/2012, εισάγεται σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου το σχέδιο νόμου: ¨Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις¨.

            Το μέρος Β’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 82 – 122) αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 83 § 2β και στο στοιχείο (γγ)  ορίζεται ως έδρα – ενιαία διοικητική μονάδα η περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Η προχειρότητα της διάταξης και η ειλημμένη απόφαση της νομοθέτησης, με συνοπτική διαδικασία, υποκρύπτει σκοπιμότητα.

            Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της χώρας. Ο τουρισμός αποτελεί το σπουδαιότερο οικονομικό κλάδο της χώρας, με τεράστια συμβολή στην απασχόληση και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η διασύνδεση του τουρισμού με τον κλάδο των μεταφορών είναι ουσιώδης και η επιδίωξη παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών συνδέεται με το επίπεδο οργάνωσης των δημοσίων μέσων μεταφοράς και ειδικότερα με τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα.

            Η δημιουργία της ενιαίας έδρας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, πέραν του γεγονότος ότι είναι αυθαίρετη και δεν εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες, έγινε χωρίς διάλογο, αλλά εν κρυπτώ, επειδή υποκρύπτει σκοπιμότητα.

            Παραβιάζονται κατάφωρα οι αρχές της εγγύτητας της επικουρικότητας και κάθε έννοια αποκεντρωμένης λειτουργίας του κράτους.

            Προκειμένου να αποτραπούν, άστοχες και καταστροφικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, σας καλώ να συζητήσουμε τις πλευρές αλλά κυρίως τις συνέπειες αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε συντονισμένα με παρέμβαση μας στον αρμόδιο Υπουργό να αποτρέψουμε την ψήφισή της.

            Προτείνω η συνάντηση μας να γίνει τη Δευτέρα στην Αθήνα, μετά από σχετική συνεννόηση.

                          Με εκτίμηση

                                                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 

                                                                                   Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                        

                                                                                                                                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. I.      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. κ.κ Βουλευτές Νομού Ηρακλείου

     2. κ. Περιφερειάρχη Κρήτης

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. 1.    Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Δήμου Χερσονήσου

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου