Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής ημερίδας – συνάντησης εργασίας με τίτλο : «Δυνατότητες και προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του Υγροτόπου Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής».

Χερσόνησος, 13 Μαΐου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής ημερίδας – συνάντησης εργασίας με τίτλο : «Δυνατότητες και προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του Υγροτόπου Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής».   

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαιδευτική ημερίδα – συνάντηση εργασίας με τίτλο «Δυνατότητες προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του υγροτόπου των Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής» η οποία έγινε στο Δημοτικό κατάστημα Μαλίων στις 25/04/2013. 

 

 

Η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από το Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση  WWF Ελλάς, στα πλαίσια της πράξης «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και του Υποέργου:  «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων».

 

 

Στην ημερίδα πήραν μέρος υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι από τις κάτωθι υπηρεσίες και οργανισμούς:  Δήμος Χερσονήσου, Διεύθυνση Δασών, ΥΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Διεύθυνση  ΠΕΧΩ, ΔΑΜΑΛ Α.Ε., Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, WWF, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου κ.α.  Την ημερίδα χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δ. Χερσονήσου κ. Σπ. Κατσαμποξάκης.  Ομιλίες έκαναν ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν από τη WWF Ελλάς, ο κος Χαράλαμπος Βερβέρης από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και η κ. Μέλπω Αποστολίδου από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.  Στη συνέχεια εκπρόσωποι των φορέων τοποθετήθηκαν στο κείμενο εργασίας της ημερίδας και εξέφρασαν τις γνώμες τους για το μέλλον του Υγροτόπου των Μαλίων.   Στο τέλος  οι εκπρόσωποι των φορέων χωρίστηκαν σε 4 ομάδες εργασίας  και έκαναν μια SWOT Ανάλυση όπου εντοπίστηκαν οι Αδυναμίες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Απειλές  του Υγροτόπου των Μαλίων.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου χερσονήσου 2011-2014,η προστασία των Υδροβιοτόπων (Δράση 1.5.2.) όπως ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.  Ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι  ζωτικός φυσικός πόρος για την περιοχή του Δήμου όχι μόνο από οικολογική άποψη, αλλά και από οικονομική, τουριστική και πολιτιστική.  Η προστασία του καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας όλων των Υδροβιότοπων της περιοχής πρέπει να αποτελέσουν μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Χερσονήσου. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χερσονήσου καθώς και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.