main img main img main img main img main img main img main img main img

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ

Υπεγράφη σύμβαση με τίτλο «Συμπληρωματική Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Δ. Γουβών» μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων  «Σύμπραξη Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ – Καραλής Σωτήριος – Θεοφάνης – Τσιάρας Αντώνιος – Χαραλαμπάκης Γεώργιος – Παπαδόπουλος Γεώργιος – Γιαλύτη Ερμιόνη», προϋπολογισμού 79.900,52 €  (συν  ΦΠΑ 23%, 18.377,12 € ).

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου