main img main img main img main img main img main img main img main img

Παρουσίαση του Δήμου Χερσονήσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Covenant Capacity στη Σόφια της Βουλγαρίας

Παρουσίαση του Δήμου Χερσονήσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Covenant Capacity στη Σόφια της Βουλγαρίας για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια.

 

Η διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου καθώς και η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Covenant Capacity στη Σόφια της Βουλγαρίας .  Εταίρος στο πρόγραμμα Covenant Capacity από την πλευρά της Ελλάδας, είναι το Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης το οποίο συνδράμει Δήμους της Κρήτης για την υλοποίηση δράσεων τους για την Ενέργεια και το Κλίμα.   Πρόκειται για έργο 3ετούς διάρκειας που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρώπη-Ευφυής Ενέργεια». Το πρόγραμμα Covenant Capacity, έχει σαν σκοπό την υποστήριξη των Τοπικών Αρχών για την  ανάπτυξη Σχεδίων Δράσεων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στην Ευρώπη, από την παρακίνηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τρεις κύριες δραστηριότητες:

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Αιρετούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων
  • Πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή» για την ενίσχυση της προσφερόμενης υποστήριξης που απευθύνεται σε Ενώσεις και δίκτυα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε Ενεργειακά Κέντρα και Γραφεία που συνεργάζονται με Δήμους
  • Ενεργή υποστήριξη επιλεγμένων Δήμων σε 15 χώρες  σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των δράσεων τους για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

 

Η παρουσίαση του Δήμου Χερσονήσου εστίασε στην παρουσίαση των ενεργειών και δράσεων σε σχέση με τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Σύμφωνο των Δημάρχων» που έχουν σαν στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια 20-20-20 (www.eumayors.eu).  Η παρουσίαση έγινε σε εξειδικευμένο προσωπικό Δήμων και Ενεργειακών Κέντρων από 12 κράτη της Ε.Ε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι συμμετέχοντες για το σχολικό project της Α’ Λυκείου με τίτλο «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior σε Δράση» καθώς και για τη συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου με τον τριτογενή τομέα  για την από κοινού καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.    

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου