main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ Χ.Π. "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015"

Χερσόνησος, 19 Ιουλίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Έγκριση ένταξης πρότασης του  Δήμου Χερσονήσου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για την προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων Αστικού – Οδικού Δικτύου Φωτισμού


Ο Δήμος Χερσονήσου εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για την προμήθεια φωτιστικών LED  Αστικού – Οδικού Φωτισμού του Δήμου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 673.001,-- €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.


Η δράση προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων με συστήματα led, σε μέρος του Αστικού –Οδικού δικτύου Φωτισμού του Δήμου, με την οποία αναμένεται μείωση της κατανάλωσης κατά 68.51%  με την αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας που υπάρχουν σήμερα.

Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος Χερσονήσου με αυτεπιστασία.

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του για το 2011-2014, είναι η ανάδειξη του σε Οικονομικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης,  υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου ο Δήμος Χερσονήσου ενεργεί με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο αποδεικνύεται εμπράκτως μέσα από το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός ιδανικότερου περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. 


 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους πιο δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.  Φιλοξενεί το 1/3 των τουριστικών κλινών της Κρήτης και το 6,9 % των τουριστικών κλινών της Ελλάδας.  Η μαζική εισροή τουριστών και επαγγελματιών στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, επιφέρει μεγάλη αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση και κατανάλωση.  Αυτό έχει σαν συνέπεια την υπέρμετρη αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.   Η προτεινόμενη πράξη είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους που έχει θέσει ο Δήμος Χερσονήσου ως μέλος του «Συμφώνου των Δημάρχων» οι οποίοι προσβλέπουν σε ένα περιβάλλον με μειωμένους ρύπους αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα:


  • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20%
  • Μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά 20%.
  • Το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.»

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου