main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 15/5/2012 ασχολήθηκε με την εσφαλμένη εφαρμογή αφ’ ενός της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου με την αλόγιστη χορήγηση μεγάλου αριθμού τροχοφόρων στα όρια του Δήμου μας τα οποία δημιούργησαν μια σύνθετη αρνητική κατάσταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι:

Οι κάτοικοι του Δήμου μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπικότητα τους.

Τα τρίτροχα και τα τετράτροχα οχήματα άνευ οδηγού που κυκλοφορούν στο Δήμο μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τα οποία επιτείνονται από

  1. Το κακό οδικό δίκτυο και τα προβληματικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δημόσιων και δημοτικών δρόμων, την έλλειψη σχεδίων πόλης ή οι αδιάνοιχτοι δρόμοι, όπου υπάρχουν σχέδια πόλης.
  2. Την επικίνδυνη οδήγηση των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, κυρίως από νεαρούς οδηγούς, συχνά μεθυσμένους και χωρίς δίπλωμα, χάριν παιδιάς (νύχτα – ημέρα), μεταφορές μεταξύ τους σαν ταξί.
  3. Την ανυπαρξία χώρων στάθμευσης στα ξενοδοχεία και την ανεξέλεγκτη και παράνομη στάθμευση τους στους ελάχιστους και προβληματικούς δρόμους.
  4. Το μεγάλο αριθμό κυκλοφορίας και συγκέντρωσης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και κυρίως στις ζώνες τουριστικής εμφάνισης και συνάθροισης του κοινού.

Η προβληματική αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα όρια του Δήμου μας έχει ως συνέπεια τα έντονα παράπονα και τις καταγγελίες των δημοτών, των κατοίκων και των παραθεριστών οι οποίοι εκδηλώνουν με κάθε τρόπο διαρκώς την αγανάκτηση τους και αγωνιούν για τη ζωή τους, την προστασία της περιουσίας τους, την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Για την  αντιμετώπιση αυτής της προβληματικής, πολύπλευρης και πολύχρονης κατάστασης ζητούν από τις αρμόδιες αρχές τη λήψη δραστικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

 

Προς την κατεύθυνση της δραστικής αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων που επηρεάζουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ

Η  έκδοση κανονιστικής απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. και προς το σκοπό αυτό παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ως αρμόδιο όργανο, προκειμένου αυτή να επεξεργαστεί το θέμα, να καταρτίσει σχέδιο κανονιστικής απόφασης και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

Η συγκέντρωση και ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιορισμένο χώρο, προξενεί σοβαρά προβλήματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Καταγράφονται ζημιογόνες επενέργειες στο περιβάλλον.

Η κατάσταση αυτή είναι ανεπιθύμητη και παράνομη.

  1. Η προστασία του πολίτη και οι προσβολές του ιδιωτικού έννομου αγαθού της ψυχικής υγείας και της σωματικής ακεραιότητας διασφαλίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
  2. Το άρθρο 57 του Α.Κ κατοχυρώνει την έκφραση της προσωπικότητας. Το δικαίωμα του ανθρώπου να βιώνει σε ένα υγιές και ισορροπημένο περιβάλλον, είναι προϋπόθεση για την  ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Από την προσωπικότητα απορρέει το δικαίωμα της χρήσης των κοινόχρηστων πραγμάτων.
  3. Κατά τα άρθρα 966,967,968 Α.Κ οι οδοί (κάθε είδους οδοί για την εξυπηρέτηση του κοινού), τα πεζοδρόμια και οι πλατείες είναι κοινά τοις πάσι.
  4. Το περιβάλλον είναι ζωτικός χώρος αναπτύσσεται  η προσωπικότητα του ανθρώπου. Η χρήση του ζωτικού χώρου δεν πρέπει να προσβάλλει το δικαίωμα χρήσης του άλλου. Η εκπομπή θορύβων και δη εκκωφαντικών προσβάλλει την ψυχική υγεία των ατόμων.
  5. Κατά τα άρθρα 2 και 24 του Συντάγματος εγείρεται αξίωση προστασίας κάθε στοιχείου του ζωτικού χώρου που είναι απαραίτητος για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, αποτελεί έκφανση της προσωπικότητας.
  6. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνιστά πρόβλημα που εμποδίζει την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσβάλει τις αξίες του ανθρώπου και παρακωλύει τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για την προστασία των Δημοτών του.»

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου