main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ για την πραγματοποίηση της 4ης διανομής νέων προμηθειών ΤΕΒΑ στον Δήμο Χερσονήσου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ MIS 5029840, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε διανομή κηπευτικών ειδών παντοπωλείου (κρεμμύδια, πατάτες, πορτοκάλια) από τις αποκεντρωμένες προμήθειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), που θα διατεθούν μέσω των φορέων που συμμετέχουν στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε δικαιούχους πολίτες και οικογένειες του ΤΕΒΑ.

Ο Δήμος Χερσονήσου -ως συμπράττων φορέας- πραγματοποίησε επιτυχώς την διανομή στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρες 09.30-14.00 στις Παιδικές Κατασκηνώσεις στη περιοχή Κοκκίνι Χάνι (ως σημείο διανομής). Η παράδοση των προϊόντων στον κάθε ωφελούμενο του ΤΕΒΑ έγινε με χρήση του ΑΜΚΑ και ψηφιακή υπογραφή. Για τον ωφελούμενο που δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα παρελήφθησαν από τρίτο πρόσωπο που έφερε Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Στους ωφελούμενους που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, ηλικίας, αναπηρίας κλπ) δεν είχαν τη δυνατότητα μετάβασης στο σημείο διανομής, τα προϊόντα τους παραδόθηκαν κατ’ οίκον. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διασφαλίστηκε και ψηφιακά η υπογραφή του παραλαβόντα. Γενικά, ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα λήψης της σακούλας για όσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η διανομή. Όταν η διανομή περατωθεί, ο ωφελούμενος δεν έχει δικαίωμα λήψης των προϊόντων της διανομής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου