Διενέργεια σημαντικής έρευνας του Δήμου Χερσονήσου για το ρόλο του τουρισμού στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αποφάσισε την έγκριση διερεύνησης της δυνατότητας υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών για το ρόλο του τουρισμού στην όλη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων που διατίθενται στην τουριστική κατανάλωση. Επιστημονικός υπεύθυνος αυτής της εργασίας θα είναι ο καθηγητής τουριστικής οικονομικής και διοίκησης κ. Γεράσιμος Ζαχαράτος.

 

Στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής σύμβασης θα μελετηθεί:

  1. Η καταγραφή και η μελέτη του ρόλου του τουρισμού στην όλη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων που διατίθενται στην ετησίως μεγεθυνόμενη τουριστική κατανάλωση τόσο αυτών που παράγονται εγχώρια (δηλαδή σε όλα τα επίπεδα εθνικής επικράτειας όπως Δήμου, Κρήτης, Ελλάδας), όσο και αυτών που εισάγονται από τον εκτός εθνικής επικράτειας χώρο.
  2. Η αποτύπωση του ρόλου του τουρισμού στην οικονομία του Δήμου και γενικότερα στην οικονομία της Κρήτης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Οι δορυφόροι και ιδιαίτερα οι περιφερειακοί δορυφόροι λογαριασμοί τουρισμού δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, που θα διενεργήσει για λογαριασμό του Δήμου μας το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα πρέπει να θεωρείται από τα πιο σημαντικά στο χώρο του Ελληνικού τουρισμού και για το λόγο αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν από κοινού και παράλληλα τη χρηματοδότηση αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθεί η κατασκευή ενός Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού ανάλογα με τις διαθέσιμες χωρικές δυνατότητες.»