main img main img main img main img main img main img main img main img

Επίσκεψη του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και συγκεκριμένα στο τμήμα του «Σταλίδα έως όρια Νομού Λασιθίου»

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μαλίων κ. Σπύρο Κατσαμποξάκη πραγματοποίησε  επιτόπια επίσκεψη με τους υπεύθυνους της ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα με τον Προϊστάμενό της κ. Γεώργιο Αγαπάκη, τοπογράφο-μηχανικό και τους επιβλέποντες το έργο από την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας στο εκτελούμενο έργο του ΒΟΑΚ « Σταλίδα έως όρια Νομού Λασιθίου».

 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ύψος του εκτελούμενου έργου ισόπεδος κόμβος Μοχού, όπου διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση του τμήματος του συγκεκριμένου έργου που αφορά στην οδοποιία και δόθηκαν κατευθύνσεις  για την ολοκλήρωση το επόμενο δεκαήμερο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκεκριμένα του φωτισμού, διαγράμμισης και σήμανσης.

 

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη κατά μήκους του συνόλου του τμήματος από ισόπεδο κόμβο Σταλίδας μέχρι όρια Νομού Λασιθίου (περιοχή Τάρμαρος), διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες, όπως ολοκλήρωση ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων,  σήμανσης και  τοποθέτησης προστατευτικού δίχτυ στα πρανή εκατέρωθεν του δρόμου.

 

Το κλιμάκιο κατέληξε  στο τέλος του δρόμου και συγκεκριμένα στα εκτελούμενα έργα του ισόπεδου κόμβου στην Τάρμαρο. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες από την υπηρεσία και επιβεβαιώθηκε ότι το σύνολον των εργασιών για το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον ισόπεδο κόμβο Μοχού και τον ισόπεδο κόμβο στην Τάρμαρο θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2012 οπότε, και θα δοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Δοξαστάκης δήλωσε ότι μετά από μεγάλη καθυστέρηση και ταλαιπωρία επιτέλους το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση και προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς. Προβλέπεται η ολοκλήρωσή του μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2012 πράγμα το οποίο διαφαίνεται από την εξέλιξη των εκτελούμενων εργασιών αυτήν την περίοδο. Μετά την παράδοση και του συγκεκριμένου τμήματος του ΒΟΑΚ θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων που συμπεριλαμβάνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου (Καρτερός-Όρια Νομού Λασιθίου) και θα ανακουφίσει σημαντικά τις αστικές περιοχές του Δήμου μας, που σήμερα δέχονται μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση.


copyright © Δήμος Χερσονήσου