main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες μετέβη τη Δευτέρα 27/11/2011 ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προκειμένου να παραστεί, μετά από σχετική πρόσκληση του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, στην ετήσια εκδήλωση του Συμφώνου των Δημάρχων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων»  (Covenant of Mayors)  είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.


Στις 18 Απριλίου 2011 ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μετά από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«O Δήμος Χερσονήσου είναι ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας, είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος και δε θα μπορούσε να μη συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο. Λόγω της εντατικής χρονικά και τοπικά τουριστικής δραστηριότητας αντιμετωπίζει ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη του. Η εξοικονόμηση και η ορθή διαχείριση των πόρων, αποτελεί βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου. Προωθούμε βιώσιμες λύσεις σε τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας κατά της  κλιματικής αλλαγής και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε χρέος και ευθύνη αλλά είμαστε και αποφασισμένοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που θέτει το Σύμφωνο και να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας».

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, στη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες, είχε σειρά επαφών για ζητήματα που ενδιαφέρουν το Δήμο, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωβουλευτές.

 

Το Γραφείο του Ευρωβουλευτή κ. Σ. Δανέλλη φρόντισε για τις εν λόγω συναντήσεις και για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης  και φιλοξενίας.

copyright © Δήμος Χερσονήσου