main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπρατείται το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Παλαιού Σχολείου του Οικισμού Ελιάς

 


Χερσόνησος, 29 Αυγούστου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Δημοπρατείται το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Παλαιού Σχολείου του Οικισμού Ελιάς, προϋπολογισμού 125.000,00 €


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αποφάσισε τη δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Παλαιού Σχολείου του Οικισμού Ελιάς», προϋπολογισμού 125.000,00 €.


Το έργο είναι ενταγμένο στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του ΠΕΠ Κρήτης.

 

Με το έργο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

-        εκσκαφή  πρανούς και διαμόρφωση μονοπατιού,

-        επιστρώσεις χώρων,

-        τοιχία αντιστήριξης,

-        δημιουργία στηθαίων, τοίχου περίφραξης και πάγκων,

-        τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων,

-        φυτεύσεις πρανούς και παρτεριών και

-        τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

 

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4)  μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η Δημοτική Αρχή επιλέγει συνειδητά τον συγκεκριμένο χώρο στον οικισμό Ελιάς, ο οποίος αποτελεί τμήμα της ενδοχώρας του Δήμου,  με σκοπό μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και άλλων παράλληλων έργων που προβλέπονται για υλοποίηση  μέσα από το πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ, την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης του Δήμου, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και τριτογενή τομέα.» 

copyright © Δήμος Χερσονήσου