Παράταση για δύο ημέρες της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκου Συριγωνάκη παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας των εξής σχολικών μονάδων: Νηπιαγωγείου Γουβών, Δημοτικού Επισκοπής, Γυμνασίου και Λυκείου Επισκοπής για δύο ημέρες, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων από τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου.