main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου "Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι"

Χερσόνησος, 5 Αυγούστου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 23/07/2013  μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 320/2013 απόφαση του τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου «Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων» του Δήμου Χερσονήσου.


Ο μνημειακός πλάτανος του Κρασίου ανακηρύχθηκε ως διατηρητέο μνημείο της φύσης με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στις 29/8/2011 (ΦΕΚ 247 ΑΑΠ/29.9.2011). Σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, στην οποία βασίστηκε η παραπάνω κήρυξη, διενεργούνται εργασίες προστασίας του μνημειακού δέντρου (ψεκασμοί φυτοπροστασίας, κλαδεύσεις, κ.α.) κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου.

 

Σύντομη Περιγραφή του έργου


1. Αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμό Κρασίου.


Οι προτεινόμενες εργασίες για την αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμού Κρασίου έχουν σκοπό την ανάδειξη, την προστασία και τη βελτίωση του αερισμού του ριζικού συστήματος του αιωνόβιου δέντρου.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, οι οποίες είναι σύμφωνες με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου ως διατηρητέου μνημείου της Φύσης την οποία εκπόνησε η Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 2007.

 

α. Εκβάθυνση του χώρου γύρω από τον κορμό του πλατάνου, σε όσο βάθος επιτρέπει η τυχόν ανεύρεση ριζικού συστήματος.

 

β. Η ανακατασκευή της ράμπας πρόσβασης της πλατείας με μείωση της κλίσης της & επίστρωση με τσιμεντόπλακες που θα αφαιρεθούν από την πλατεία για την κατασκευή των αεραγωγών. Στη ράμπα θα γίνει τοποθέτηση ξύλινου κάγκελου.

 

γ. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ καθαρού πλάτους 1,50m μέγιστης κλίσης 4% με κουπαστή σύμφωνα με την αρ. 52907/31-12-2009 απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

 

δ. Κατασκευή 4 διαμήκων αεραγωγών συνολικού μήκους 43,10 μέτρων. 

 

ε. Κατασκευή 5 κάθετων αεραγωγών με εμβαδόν κατόψεως 0,80x0,80m. έκαστος.

 

στ. Φωτισμός της πλατείας και δέντρου

 

2. Ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού


Περιλαμβάνει την ανάπλαση εναπομείναντος τμήματος του κεντρικού δρόμου του οικισμού μετά την πλατεία πλατάνου (προς Οροπέδιο) έως τη διασταύρωση της κεντρικού με το δρόμο που οδηγεί στο «Σπίτι Λογοτεχνίας» και το νεκροταφείο Κρασίου.

 

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής παρέμβασης είναι 431,00μ2 περίπου και οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

 

1.Καθαίρεση του υφιστάμενου ασφαλτικού της περιοχής παρέμβασης, του σκυροδέματος τοπικά όπου υπάρχει και εκσκαφή τους μέχρι την τελική σκάφη σε μέσο βάθος 40εκ. από τα σημερινά υψόμετρα των οδών.

 

2. Εκσκαφές και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (ακαθάρτων & ομβρίων)

 

3.Εκσκαφή και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 

4.Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10cm σε όλη την επιφάνεια παρέμβασης.

 

5.Κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, πάχους 15cm με πλέγμα κατηγορίας Τ131.

 

6.Πλακόστρωση με την τοποθέτηση ηφαιστειογενής πέτρας χρώματος μαύρου και παλαιωμένης όψεως διαστάσεων 10εκ. x 10-15εκ. και 20εκ. x 20-30εκ. και πάχους 6-7εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Από το σύνολο των πετρών αυτών θα είναι το 20% φυσικής όψεως, το 70% ξεφλουδισμένης και παλαιωμένης και το 10% απλά κομμένης και παλαιωμένης όψης.

 

7. Κατασκευή πετρόκτιστου τοιχίου αρμολογημένο μέσου ύψους 80cm στις θέσεις που προβλέπει το σχέδιο ανάπλασης, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθιστικό.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 167.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τα ΟΣΑΠΥ του Δήμου Χερσονήσου, η εκτέλεσή του θα γίνει μετά από ανοικτή δημοπρασία και η επίβλεψη θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο αιωνόβιος Πλάτανος της Πλατείας στο Κράσι αποτελεί σύμβολο και συγχρόνως στολίδι για ολόκληρο το Δήμο Χερσονήσου. Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και του φυσικού οικοσυστήματος των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου