main img main img main img main img main img main img main img main img

Επίσκεψη στις νέες δημοτικές δομές βρεφικών σταθμών σε Μάλια και Λιμ. Χερσονήσου

 

 

Τις νέες δομές, τα δύο ειδικά διαμορφωμένα βρεφικά τμήματα σε Μάλια και Λιμ. Χερσονήσου, που ξεκίνησαν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο 2019 επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Γιάννης Σέγκος και οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας, Εμμανουήλ Ανυφαντάκης και Διοικητικών Θεμάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, Κώστας Ζαχαριουδάκης. Οι νέες δομές, στις οποίες ξεναγήθηκαν από την προϊσταμένη διεύθυνσης νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, κ. Μαρία Αργυράκη, παρέχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας συνολικά 26 βρεφών και δημιουργούν επιπλέον έξι νέες θέσεις εργασίας για παιδαγωγικό προσωπικό.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου