main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ : Υπογραφή σύμβασης έργου αντικατάστασης δικτύου πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοκκίνη Χάνι & Βαθειανό Κάμπο

 

Μάλια 16/08/2018

Αρ. πρωτ. : 3921

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπογράφηκε την Πέμπτη 16-08-2018 από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου κ. Αργυράκη Νικόλαο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», προϋπολογισμού: 1.950.000,00€ το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» του ΠΕΠ Κρήτης βάσει της Απόφασης 4753/05-10-2017 του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρου.

 

Το έργο περιλαμβάνει, την αντικατάσταση 32.500 μέτρων αγωγών ύδρευσης (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την έκταση των οικισμών Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανού Κάμπου με την τοποθέτηση των αντίστοιχων συσκευών ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, πυροσβεστικοί κρουνοί κλπ) καθώς και την αντικατάσταση του συνόλου των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης των ακινήτων στους δύο οικισμούς.

 

Η εκτέλεση του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης στις παραπάνω περιοχές.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου