Μελέτη για το ρόλο του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου

Στο πλαίσιο της επιστημονικής μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», που διενεργεί κατ’ ανάθεση του Δήμου Χερσονήσου το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή κ. Ζαχαράτο Γεράσιμο, ανακοινώνονται τα ακόλουθα :

Α) Σε εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό δείγμα που αναλογεί στο 16,6% της συνολικής δυναμικότητας του Δήμου Χερσονήσου σε ξενοδοχειακές κλίνες, η μέση κατανάλωση σε ενέργεια και νερό ανά δωμάτιο, ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση εκτιμάται στα εξής επίπεδα :

 

 

Σημειώνεται ότι σημαντικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται ανάλογα με την κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων, με τις μεγάλες κατηγορίες να ενεργοποιούν υψηλότερες μέσες καταναλώσεις είναι απόλυτα λογικές και ακολουθούν τις διαστάσεις εκμετάλλευσης ανά μονάδα και κατηγορία.

Ειδικότερα, οι δείκτες RI, BI και NI σε κατανάλωση ρεύματος, υγραερίου, πετρελαίου και νερού για τις κατηγορίες των 5 και 4 αστεριών εκτιμώνται στα ακόλουθα επίπεδα :

 

 

Βάσει των ανωτέρω, η συνολική κατανάλωση που ενεργοποιείται λόγω της λειτουργίας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (όλες οι κατηγορίες) στον Δήμο Χερσονήσου υπερβαίνει τις 100 εκατ. kwh σε ρεύμα και τα 3 εκατ. κυβικά νερού.

Τονίζεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν μονάχα σε ξενοδοχειακά καταλύματα, προκύπτουν βάσει όσων έχουν δηλωθεί από τις μονάδες του δείγματος, είναι προσωρινά και υπόκεινται σε τροποποιήσεις με την εξέλιξη της έρευνας.

 

Β) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ΕΡΕΔΟΛΟΤ σε συνεργασία με έναν αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων 5 και 4 αστέρων, οι οποίες συγκεντρώνουν το 9,9% των συνολικών ξενοδοχειακών κλινών του Δήμου, έχει διαμορφώσει Δείκτες Κατά Κεφαλήν Κατανάλωσης Προϊόντων Πρωινού για ήδη προϊόντων όπως αρτοποιήματα, γαλακτοκομικά, λαχανικά, φρούτα, μέλι κλπ. Είναι προφανές ότι η χρήση τέτοιων δεικτών επιτρέπει την εκτίμηση των ετήσιων συνολικών ποσοτήτων ανά είδος προϊόντων που καταναλώνονται στα πλαίσια του πρωινού και έτσι ανάγεται η προώθηση του κρητικού πρωινού σε σοβαρό οικονομικό παράγοντα, τόσο επιχειρηματικού όσο και γενικότερα οικονομικού χαρακτήρα για την περιφέρεια της Κρήτης και των επιμέρους τουριστικών και αγροτικών της περιοχών. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε προσεχή εκδήλωση του Δήμου.

Γ) Παράλληλα, κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2013 διενεργούνται επιμέρους έρευνες για την τουριστική κατανάλωση και δαπάνη σε επιχειρήσεις του δήμου που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κλάδους των Υπηρεσιών Εστίασης και Λιανικού Εμπορίου καθώς και του Μεταποιητικού τομέα, ενώ συνεχίζεται η αντίστοιχη έρευνα στα ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

Οι ανωτέρω δράσεις, σε συνδυασμό με την συνεχή συγκέντρωση στοιχείων από εθνικούς στατιστικούς, διοικητικούς και ερευνητικούς φορείς (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, ΕΟΤ, ΙΤΕΠ κ.λ.π.), έχουν ως στόχο την διαμόρφωση ενός στατιστικού εργαλείου σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο με βασικό αντικείμενο την εκτίμηση της δαπάνης και κατανάλωσης των τουριστών (εκφρασμένης σε είδη και ποσότητες προϊόντων), χρήσιμων μεταξύ άλλων για την συγκρότηση πολιτικών σύνδεσης της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή και της γενικότερης τουριστικής αγοράς ενδιαμέσων προϊόντων. 

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου.