main img main img main img main img main img main img main img main img

Βράβευση του Δήμου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

 Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι το Δίκτυο των Ο.Τ.Α από όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των δημοτών και αποτελεί το Δίκτυο της χώρας μας που είναι μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ. Πρόεδρος και ιδρυτής του είναι από το 2005 ο Γιώργος Πατούλης, σημερινός Περιφερειάρχης Αττικής. Σήμερα αριθμεί 227 Δήμους μέλη από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του Δικτύου, είναι τα Προγράμματα ενημέρωσης αλλά και προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) που διενεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, να έχουν βιωσιμότητα και να παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υλοποιείται Πρόγραμμα μετρήσεων Οστικής Πυκνότητας, Πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ, Πρόγραμμα Δημιουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στους Δήμους της χώρας κλπ.

Επίσης, το Δίκτυο αναπτύσσει δυναμικά τη παρουσία του από το 2005, συνδράμοντας ουσιαστικά τους Δήμους μέλη του, διοργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής σε όλη τη χώρα. Παράλληλα εφαρμόζει το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ., φέρνοντας την Υγεία στο κέντρο της πολιτικής, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων των πόλεων, αναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις που άπτονται όλων των τομέων της ζωής.

Στο πλαίσιο του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (14-16 Νοεμβρίου) ο Δήμος Χερσονήσου, που είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, βραβεύτηκε για τη δέσμευσή του στην προαγωγή της υγείας και την εκπλήρωση των κριτηρίων που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης για τους δήμους-μέλη των εθνικών δικτύων.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου