main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ

 

 

Χερσόνησος, 29  Ιουλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ενημέρωση πολιτών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη Δημοτική Παραλία «Ποταμός Μαλίων»

Στα πλαίσια της Πανελλαδικής Εκστρατείας Ενημέρωσης πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας», κλιμάκιο του Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), μοίρασε την Κυριακή 28/07 μεταξύ 11:00 και 15:00 προωθητικό υλικό (φυλλάδια, καπέλα & μπλουζάκια) στους λουόμενους της Δημοτικής Παραλίας «Ποταμός Μαλίων».  Οι εκπρόσωποι της εκστρατείας ενημέρωσης, απάντησαν σε ερωτήσεις των πολιτών και ενημέρωσαν για τους σκοπούς του προγράμματος   Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας. 

Στην προσπάθεια της προστασίας και της ανάδειξης των Ελληνικών Ακτών, το ΥΠΕΚΑ προβαίνει στην κατάρτιση του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (περίπου 1400 ακτές σε όλη τη χώρα), έργο που εκπονήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.  Μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού (http://www.bathingwaterprofiles.gr/).

Παράλληλα έγινε διανομή έντυπου υλικού, από υπάλληλους  του δήμου και ενημέρωση για το πρόγραμμα Pure-LifeENV/GR/551),  «Αναβάθμιση του δικτύου διανομής και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου