main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΤΡΕΫ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E2STORMED ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

Χερσόνησος, 28 Μαρτίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΤΡΕΫ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ  ΣΤΟ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  E2STORMED ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ


Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει την 4η  Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος E2STORMED, το οποίο διαπραγματεύεται τη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε «έξυπνες» Μεσογειακές πόλεις με την εισαγωγή «Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων».  Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε χώρα συνεργασία του καθηγητή Chris Jeffries από το Πανεπιστήμιο του Abetray της Σκωτίας με υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Χερσονήσου, της ΔΕΥΑΧ και της αναδόχου εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ για την Τεχνική Υποστήριξη, με σκοπό την καταγραφή των υπαρχόντων υποδομών και την συμβουλευτική υποστήριξη για τις μελλοντικές υποδομές που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος Χερσονήσου.    

 

Την Πέμπτη 27/03 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση του καθηγητή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ στα Μάλια και στο Βιολογικό Σταθμό  Χερσονήσου.  Στη συνέχεια, διεξήχθη αναλυτική συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επίσκεψη του καθηγητή, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.  Την Παρασκευή 28/03, θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη όλων των περιοχών εκείνων που περιλαμβάνονται στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

copyright © Δήμος Χερσονήσου