Σε τροχιά υλοποίησης έργα που σηματοδοτούν μία νέα εποχή για την άρδευση στο Δήμο Χερσονήσου

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Σέγκος : Δημοπρατείται smart συστήματα για άρδευση υψηλής αποδοτικότητας και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων που θα δώσουν νέα πνοή στον αγροτικό τομέα

 

 

Σάρκα και οστά παίρνουν οραματικά έργα στο τομέα της άρδευσης στον Δήμο Χερσονήσου που θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή στην εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο, δίνοντας παράλληλα πνοή στον πρωτογενή τομέα.

Ο Δήμος Χερσονήσου, έχοντας εξασφαλίσει πιστώσεις 2,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προχωράει στη δημοπράτηση έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου υλοποίησης ενός μεγάλου project σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα εφαρμόσουν μεθόδους  άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της τοπικής γεωργίας.

«Απαραίτητο στοιχείο ενίσχυσης του αγροτικού τομέα είναι οι διαθέσιμοι πόροι νερού και προς αυτή την κατεύθυνση καταθέσαμε πρόταση, εξασφαλίσαμε τις απαιτούμενες πιστώσεις και βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του δικτύου άρδευσης», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος.

Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού – τηλελέγχου - τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου» που στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της ορθής διαχείρισης του δικτύου άρδευσης.

Με την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής και τη χρήση μαθηματικών μοντέλων γίνεται εφικτός ο ορθολογικός προγραμματισμός των αρδεύσεων και η καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού νερού.

Τα μοντέλα επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους έτσι ώστε στο ενδεικνυόμενο επίπεδο εδαφικής υγρασίας να εφαρμόζεται η απαιτούμενη ποσότητα αρδευτικού νερού.

«Στο πλαίσιο πολιτικών αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα στον τόπο μας. Μέσα από την υλοποίηση οραματικών έργων θα στηρίξουμε την τοπική γεωργία για την ενίσχυση της ενδοχώρας. Με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε τους αγρότες και δίνουμε νέα, ισχυρή δυναμική στον πρωτογενή τομέα. Διασφαλίζουμε προοπτικές για να δημιουργηθούν “γέφυρες” μεταξύ του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα ενισχύοντας συνολικά την τοπική οικονομία», πρόσθεσε ο κ. Σέγκος.