Χάραξη στρατηγικής και συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο

ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ

 

 

Προγραμματισμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για τον Πολιτισμό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με επίκεντρο την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη – Εκδήλωση με τίτλο «Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Στρατηγική για τον Πολιτισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και τη συμμετοχή του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την Unesco και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας» με τίτλο «Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Στρατηγική για τον Πολιτισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Με άξονα τον Πολιτισμό, η διαμόρφωση στρατηγικής έχει ως στόχο να φέρει τον Πολιτισμό στο επίκεντρο των σύγχρονων κοινωνιών, να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία και την οικονομία και να τον καταστήσει κοινό κτήμα όλων ως ουσιαστικό μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Η χάραξη και η υλοποίηση μιας στρατηγικής με ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της βιωσιμότητας του υλικού και άυλου πολιτισμού ενώ αποτελεί και πρόκληση για θεσμικούς φορείς, όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την ιεράρχηση αξιών και στόχων, την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου για τον Πολιτισμό και τη συστράτευση παραγωγικών δυνάμεων και επιστημονικών φορέων. Τα συμπεράσματα της εσπερίδας θα αποτελέσουν έναν σημαντικό «οδηγό» προκειμένου να διαμορφωθούν στοχευμένες στρατηγικές πολιτικές με επίκεντρο τον Πολιτισμό και τις απεριόριστες αναπτυξιακές προοπτικές που προσφέρει».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» Μιχάλης Χρηστάκης σημείωσε : «Ο Πολιτισμός είναι αναπτυξιακό εργαλείο για τους δήμους. Περιβάλλον, τεχνικά έργα, αναπλάσεις, προσβασιμότητα, καθαριότητα και άλλες πολιτικές συνδέονται μεταξύ τους για να αναδείξουν τον Πολιτισμό της πόλης, την ιστορία της και την ποιότητά της. Κεντρικός άξονας ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό ενός δήμου γίνεται μόνο μέσω του Πολιτισμού»

Στο πλαίσιο της εσπερίδας ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χερσονήσου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» Μιχάλης Καρακατσάνης σημείωσε : «Είναι και μία ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτισμού αλλά και συνεργασίας με κορυφαίους θεσμούς όπως είναι η Unesco και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας». Ο Πολιτισμός προσφέρει τη δυνατότητα για μία εναλλακτική αναπτυξιακή προσέγγιση με απεριόριστες προοπτικές και η Κρήτη έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ανάδειξης ενός μοναδικού πλούτου».

Διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα για τη στρατηγική στον Πολιτισμό, τις διεθνείς συνεργασίες με φόντο τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής, την πολιτιστική διπλωματία, τις κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις του πολιτισμού αλλά και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις πολυδιάστατες προκλήσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό.

Η επιστημονική εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Μαλίων.