main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνεργασία Δήμου Χερσονήσου με Δήμο Gangi (Παλέρμο της Σικελίας)

Ο διαπολιτισμικός διάλογος, η διαδημοτική συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών αλλά και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των κοινωνιών είναι ορισμένοι από τους σκοπούς που θα εξυπηρετήσει η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Δήμου Gangi που βρίσκεται στην Περιφέρεια του Παλέρμο της Σικελίας.

Τη συνεργασία μεταξύ των Δημοτικών Αρχών και κυρίως μεταξύ των κοινωνιών εγκαινίασε η αντιπροσωπεία νέων του Δήμου Χερσονήσου κατά τη διαμονή τους στο Gangi, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διακρατικού σχεδίου με τίτλο «eARTh» για την κλιματική αλλαγή και την αειφορία.

 Μαζί τους βρέθηκαν και άλλοι νέοι, αντιπρόσωποι φορέων από τις χώρες: Βουλγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Τουρκία, Γερμανία και Ιταλία οι οποίοι είχαν την ευκαιρία μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και εργαστήρια να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να ανταλλάξουν στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας, απόψεις και θέσεις..

Οι οργανωμένες δραστηριότητες και τα προγράμματα ανταλλαγής νέων που προωθούμε - δήλωσε ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης – αποτελούν μια σημαντική μια γνωστική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύεται ο διάλογος ως αξία. Ο διάλογος που επιτρέπει να συναντούνται και να αναδεικνύονται ως ιδιαιτερότητες οι πολιτισμικές διαφορές, οι διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Μέσα από τις πολιτικές του Δήμου Χερσονήσου για τη Νεολαία θέλουμε να ενισχύσουμε την ενεργό ιδιότητα του πολίτη την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων καθώς και την ευαισθητοποίηση προς την έννοια της ευρωπαϊκότητας.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος και έχοντας υπόψη ότι συμμετέχουμε ενεργά στο Σύμφωνο των (Ευρωπαίων) Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή ενθαρρύνουμε τους νέους να αναλάβουν έναν πιο ενεργό και συνειδητή σε σχέση με την κλιματική αλλαγή της χιλιετίας.

Την ίδια στιγμή, ενισχύουμε την εξωστρέφεια του Δήμου Χερσονήσου με την ενεργοποίηση της διαδικασίας αδελφοποίησης με τον Δήμο Gangi, γεγονός που θα μας επιτρέψει την χρήσιμη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλώ πρακτικών στον τομέα ανάπτυξης του πρωτογενή και τριτογενή τομέα αλλά και σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντοςcopyright © Δήμος Χερσονήσου