Δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας από τον Δήμο Χερσονήσου

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Εγκρίθηκε η προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων προϋπολογισμού 317.904,52 ευρώ - Εξασφάλιση πιστώσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ

 

 

Σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αστικών μετακινήσεων δρομολογεί ο Δήμος Χερσονήσου προωθώντας δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Αξιοποιώντας χρηματοδοτικές «δεξαμενές» για την υλοποίηση έργων που απαντούν στις απαιτήσεις σύγχρονων πόλεων, εξασφαλίστηκαν πιστώσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ («Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη») για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών τα οποία θα είναι διαθέσιμα για πολίτες και επισκέπτες μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

«Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις ενέργειες του Δήμου Χερσονήσου για μια πόλη σύγχρονη, “πράσινη” και φιλική στον πολίτη, προσφέροντας εναλλακτικούς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Ο σκοπός των παρεμβάσεων είναι διττός. Αφενός η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων και αφετέρου η ευαισθητοποίηση επισκεπτών και τοπικής κοινωνίας για υπηρεσίες βιώσιμης αστικής μικρο – κινητικότητας», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων» θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν:

  • Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • Ø Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο
    είναι κλειδωμένο.
  • Ø Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης
    ποδηλάτων).
  • Ø Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
  • Ø Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.

 

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα έργα στον Δήμο Χερσονήσου ανέρχεται σε 317.904,52 ευρώ.