Σημαντική πρωτιά για το Δήμο Χερσονήσου: ο πρώτος πιστοποιημένος Δήμος με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων ISO 27001: 2013

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων OTA «Κλεισθένης» στην Κόρινθο από 2 έως 4 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χερσονήσου βραβεύτηκε ως ο πρώτος Δήμος που πιστοποιείται με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων ISO 27001: 2013.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του  Δήμου Χερσονήσου καλύπτει τις ακόλουθες δραστηριότητες: παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το Δήμου Χερσονήσου.

Το εν λόγω Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει αναπτυχθεί με βάση:

1.     Τις αυστηρές απαιτήσεις και προϋποθέσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013

2.     Το υπάρχον εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3.     Τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη διάκριση. Ξεκινήσαμε τις ενέργειες από το 2019 για εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών των υπάλληλων και δημοτών μας. Επιλέξαμε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ώστε να διατηρεί τα συστήματα και τα δίκτυα πληροφοριών υπό συνεχή έλεγχο με προστασία από εξωτερικές απειλές, να προστατεύει τα στοιχεία πληροφοριών από κακόβουλη χρήση και διάφορες επιθέσεις, να δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης στους πολίτες με την διασφάλιση της ακεραιότητας, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων πληροφοριών, να μεριμνά για την επιχειρησιακή συνέχεια στις δραστηριότητές του και να τηρεί και να εναρμονίζεται με τους νομικούς κανονισμούς και τις νομικές υποχρεώσεις. Μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε ότι διαθέτουμε υψηλού επιπέδου τεχνολογικές δυνατότητες».