main img main img main img main img main img main img main img main img

Αναστολή λειτουργίας του ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου και του ΔΕΑΠ Χερσονήσου από 11/03/2020 έως 24/03/2020

Αναστέλλεται η λειτουργία του  ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου, καθώς και του ΔΕΑΠ Χερσονήσου
"ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ" από σήμερα 11/03/2020 έως 24/03/2020 σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, με την οποία αποφασίζεται η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα, δημοσίων και ιδιωτικών, από τις 11/03/2020 έως τις 24/03/2020.
Επισημαίνεται ότι το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες.

copyright © Δήμος Χερσονήσου