main img main img main img main img main img main img main img main img

Χρηματοδότηση του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Δ. Χερσονήσου»

 

Χερσόνησος, 20 Νοεμβρίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Χρηματοδότηση του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Δ. Χερσονήσου», από το  τοπικό  πρόγραμμα LΕADER


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 12/11/2013  ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 486/2013 απόφασή του την αποδοχή της χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Δ. Χερσονήσου» Το ύψος της  χρηματοδότησης  ορίζεται σε 92.134,63 €.


Η πρόταση για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής είχε υποβληθεί από το Δήμο Χερσονήσου στα πλαίσια  της 2ης προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» με στόχο την εκπλήρωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών, για την ποιοτική τουριστική πληροφόρηση των πολιτών και των τουριστών επισκεπτών, καθώς και για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Χερσονήσου και της Κρήτης.


Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής του Δήμου Χερσονήσου θα λειτουργήσει στο Δημοτικό Κτήριο που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου, στην παραλιακή τουριστική ζώνη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγ. Παρασκευής και Ναυάρχου Νεάρχου. Πρόκειται να συμβάλλει στη βελτίωση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα του Νομού με σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης, με βάση την ενεργό δραστηριότητα τοπικών επιχειρήσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Δήμου Χερσονήσου πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και τουριστών-επισκεπτών και να αποτελέσει έναν νέο πόλο επισκεψιμότητας, καθώς ο καινοτόμος διαδραστικός χαρακτήρας του θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικός προς όλο το κοινό ανεξαιρέτως.

Για τη λειτουργία του θα αξιοποιηθεί προηγμένη τεχνολογία του Ινστιτούτου Πληροφορικής  ΙΤΕ με σκοπό την παροχή καινοτόμων και φιλικών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες ψηφιακών υπηρεσιών,  ενώ θα παρέχει πληροφορίες και θα προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ο κεντροβαρής χαρακτήρας του Δήμου Χερσονήσου, σε σχέση με την τουριστική κίνηση, εγγυάται τη βιώσιμη λειτουργία του και την εκπλήρωση των τοπικών πολιτικών στόχων της Δημοτικής Αρχής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την κεντρική εθνική πολιτική για την τουριστική προβολή και πληροφόρηση».

copyright © Δήμος Χερσονήσου