Ο Δήμος Χερσονήσου σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για τον σχεδιασμό αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Πιστώσεις για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εικόνας και ιεράρχησης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου Χερσονήσου και σε δεύτερο χρόνο στην πλήρη αξιοποίηση τους

 

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων».

Μέσω του προγράμματος θα καταρτιστεί Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο και η εξασφάλιση πιστώσεων (37.000 ευρώ) από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να σχεδιάσει και να αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού του που μένουν ανολοκλήρωτα και αρρύθμιστα για πολλά χρόνια.

Για τις εξελίξεις ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Η αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα συμβάλει πολυπλεύρως στην αναβάθμιση του Δήμου βελτιώνοντάς τον λειτουργικά, αισθητικά αλλά και περιβαλλοντικά. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εικόνας και ιεράρχησης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου Χερσονήσου και σε δεύτερο χρόνο στην πλήρη αξιοποίηση τους. Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος ώστε εν συνεχεία να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες κινήσεις για την προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και την εναρμόνισή του με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές».

Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και στην πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.