main img main img main img main img main img main img main img main img

17/03/2007 Επιδεικτικές Δράσεις για την Ευρυζωνικότητα στο Δήμο Χερσονήσου


Την περίοδο 01/03 έως 16/03 διενεργήθηκαν 7 μαθήματα εκπαίδευσης - ενημέρωσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στους μαθητές του Λυκείου Χερσονήσου. Το σύνολο των μαθημάτων λοιπόν που έχουν διενεργηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 17.

copyright © Δήμος Χερσονήσου