main img main img main img main img main img main img main img main img

08/05/2007 Επιδεικτικές Δράσεις για την Ευρυζωνικότητα στο Δήμο Χερσονήσου

 

Την περίοδο 23/4/2007 έως 6/5/2007 διενεργήθηκαν 25 μαθήματα εκπαίδευσης - ενημέρωσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στους μαθητές του Γυμνασίου Χερσονήσου.

Το σύνολο των μαθημάτων λοιπόν που έχουν διενεργηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 53.

copyright © Δήμος Χερσονήσου