main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμος Χερσονήσου στη διεθνή συνάντηση στη Βιέννη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East Europe»)

 

 

Χερσόνησος, 16/5/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, επιλέχθηκε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ να συμμετάσχει στην διεθνή συνάντηση στην Βιέννη (Αυστρία) στις 09 Μαΐου 2014 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη-Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης-MMWD». Ο Δήμος Χερσονήσου εκπροσωπήθηκε από τον υπάλληλο κ. Μιχελεκάκη Εμμανουήλ, από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East Europe»), που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει επιλέξει το Δήμο Χερσονήσου και το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων να συμμετάσχουν στις δράσεις και στην ανταλλαγή επισκέψεων με στόχο την μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών και στρατηγικών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Το «MMWD» είναι έργο στρατηγικής σημασίας και στόχο έχει, να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών γύρω από τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής μετακίνησης. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τις γνώσεις γύρω από το πώς οι τοπικές αρχές μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι πληθυσμιακές μεταβολές στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες, με απώτερο σκοπό την «έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» των περιοχών τους.

 

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του «MMWD» είναι και η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ στελεχών φορέων και τοπικών – περιφερειακών αρχών της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφέρειας Emilia Romagna (Ιταλία) και της Πόλης της Βιέννης.

 

O Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν εξωστρεφής Δήμος, με πλούσια δράση στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα MMWD θα συνδράμει στο Δήμο στη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα την εσωτερική και εξωτερική μετακίνηση των πολιτών ξένων χωρών ή δημοτών που μετακινούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα MMWD εστιάζεται σε τρείς αλληλένδετους τομείς Πολιτικών: 1.Απασχόληση, 2.Ανθρώπινο κεφάλαιο & εκπαίδευση και 3.Κοινωνικές Υπηρεσίες. Είναι έργο στρατηγικής σημασίας με στόχο την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και την προώθηση ενός μοντέλου ισόρροπης ανάπτυξης για ελκυστικές, προσβάσιμες και βιώσιμες περιοχές.»

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου