main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων - Γυμναστηρίων

Με αφορμή τη λήξη σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 24.00, της δεύτερης φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Χερσονήσου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Γιάννης Μηλάκης δήλωσε:

«Το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού συντάσσεται στη λογική δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ρυθμίζει τη διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Χερσονήσου.  Πρωταρχικός μας στόχος είναι ο Κανονισμός να αποτελέσει το προϊόν διαλόγου μιας συναινετικής διαδικασίας με τους δημότες, ώστε να προκαθοριστούν με απόλυτη σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Για τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χερσονήσου, μας απασχολεί  η αξιοποίηση και η αναβάθμισή τους και, κυρίως, η ασφάλεια και η καθαριότητά τους.

Ζητούμενο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να παρέχονται οι αθλητικές υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το χαμηλότερο κόστος τόσο για το χρήστη όσο και τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, που επιβαρύνεται με πληθώρα λειτουργικών εξόδων, όπως είναι οι δαπάνες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και θέρμανσης των κτιρίων, τα έξοδα συντήρησής των κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση του εξοπλισμού τους. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού ή σε ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες για την καθαριότητα και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το τέλος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπει τον έλεγχο χρήσης και δίκαιης μεταχείρισης των αθλητικών συλλόγων και σωματείων, ενώ μας επιτρέπει την αξιοποίησή του για τη διοργάνωση μεγαλύτερων αθλητικών (και όχι μόνο) διοργανώσεων.

Πεποίθησή μας είναι ότι με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη χρήση των αθλητικών χώρων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, το σχέδιο Κανονισμού προασπίζει τη διαφάνεια και την ισότιμη αντιμετώπιση που οφείλει να επιδεικνύει κάθε δημόσια αρχή.

 

Βασικές αρχές που λάβαμε υπόψη μας είναι ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα, άρα υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες άθλησης σε όλους τους πολίτες, δίνοντας μάλιστα έμφαση στην υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών.

Η διαχείριση των αθλητικών υποδομών, που αποτελούν δημόσια περιουσία, δε μπορεί παρά να γίνεται σε συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτονόητο είναι ότι το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν στους όρους παραχώρησης και χρήσης των δημόσιων αθλητικών χώρων.»

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου